Dil Seçiniz

NEDEN BİZ?


NEDEN BİZ?

1- Öncelikle Üyelerinin ticaretine, ekonomisine katkıda bulunur, Yaptığı işi ile ilgili yapılması gerekenleri, istihdam, üretim, ihracat ve iş ağının gelişmesini büyümesini tanıtılmasını sağlar, sorunlarına ortak olur, çözüm önerileri arar ve uygular.

2- Ticaretle ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıları bir araya getirip Tarımın, Turizmin, Teknolojinin, İhracatın, Sanayinin, Üretimin, Girişimciliğin ve İstihdamın artması için karşılıklı iş görüşmeleri ve imkânları sağlar.

3-Ekonomik sorunlarla ilgili olarak yapılması gerekenler için piyasa araştırması yapar, yapılacak olanları çözüm önerileri ile birlikte ilgili bakanlıklara, kurumlara, siyasi partilere, hükümete sunar.

4-Bunlar için gerekli paneller, söyleşiler, konferanslar, zirveler, çalıştaylar düzenler.

5-Topluma yararlı özellikle gençlere, kadınlara ve yaşlılara yönelik sosyo kültürel projeler sunar,

6-Saha Araştırmaları yapar, piyasada ki sorunları ilgili mercilere aktarır ve çözüm önerilerinde bulunur.

7-Sadece fikir ve teori üretmekle kalmayıp gündelik hayatın, sahanın, piyasanın sorunlarının üzerine eğilen ülkenin her ferdi gibi her sivil toplum kuruluşu gibi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir.

8-Gücünü ve sinerjisini üyeleriyle paylaşan iyi ve kötü gününde yanında olan bir kuruluştur.

9-Kanunlar çerçevesinde bürokrasiye ve TBMM’ ye doğrudan temas eder ve üyelerinin sorunlarını ilgili kurum ve kişilere doğrudan iletir ve takip eder.

10- Ülkemizin önde gelen şirketleriyle Sağlık, Turizm, Tarım, Otomotiv, Akaryakıt, Tekstil, Mobilya vb. sektörlerde ortak satın alma anlaşmaları yaparak üyelerine indirim olanağı sağlar.

11- Yurtdışı ekonomi ve ticari gezilerde, fuarlarda, iş görüşmelerinde üyelerine vize ve ticaret yapma kolaylığı fırsatı sağlar.