DİSİPLİN KURULU

İbrahim Halil ÇİFTÇİ
Disiplin Kurulu Başkanı
Pelin SEYLAN
Disiplin Kurulu Üyesi
Timur DEMİR
Disiplin Kurulu Üyesi
Gökhan GÜRSES
Disiplin Kurulu Üyesi
Fatih HİSARCIKLIOĞLU
Disiplin Kurulu Üyesi
Metin KARA
Disiplin Kurulu Üyesi