בחר את השפה שלך

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

Prof.Dr. Nazan KOLUMAN
Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Veysel ULUSOY
Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Burak ARZOVA
Öğretim Üyesi
Belgin MAVİŞ
Ekonomist
Cüneyt PAKSOY
Stratejist
Prof. Dr. Aydın KETANİ
Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ
Öğretim Üyesi