בחר את השפה שלך

DENETİM KURULU

Mehmet TİMURAĞAOĞLU
Denetim Kurulu Üyesi
Nezahat SOLMAZ
Denetim Kurulu Üyesi
Begüm BAŞMISIRLI
Denetim Kurulu Üyesi
Adnan KIZILTAŞ
Denetim Kurulu Üyesi
Ayşegül KAYHAN
Denetim Kurulu Üyesi
Eray ŞENER
Denetim Kurulu Üyesi