בחר את השפה שלך

DENETİM KURULU

Demet CAVCAV
Denetim Kurulu Başkanı
Mehmet TİMURAĞAOĞLU
Denetim Kurulu Üyesi
Osman Remzi KARAKAŞ
Denetim Kurulu Üyesi
Ömer ÖZYAVUZ
Denetim Kurulu Üyesi
Ayşegül KAYHAN
Denetim Kurulu Üyesi